ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม    ประจำปีงบประมาณ : 2560

พิมพ์ ชื่อ-สกุล :

   Click [Reset] เริ่มค้นหาใหม่

ประเภทกิจกรรม :

สถาบันผู้จัด/สถานที่ :

ชื่อ/หัวข้อ :

[Click] เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการดูข้อมูล [ ทั้งหมด ]   []   [ 2559 ]   [ 2560 ]   [ 2561 ]   [ 2562 ]      คู่มือ
สัมมนาภายใน สัมมนาภายนอก
ระยะเวลา รายละเอียด ชื่อ/หัวข้อ สถาบันผู้จัด/สถานที่ ครั้ง วัน จำนวน ครั้ง วัน จำนวน
รวม 0.00 x,xxx.00 0 0.00 x,xxx.00
สัมมนาภายใน + สัมมนาภายนอก
ครั้ง วัน จำนวน
รวมทั้งหมด(สัมมนาภายใน+สัมมนาภายนอก) 0 0.00 x,xxx.00