© สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0-4422-4022 Contact ::patipan@sut.ac.th  Languages boffice.sut.ac.th reg.sut.ac.th www.sut.ac.th

Apps              BOFFICE.SUT.AC.TH                            Log In

 แจ้งปัญหาและติดต่อ ปฏิภาณ สิทธิคุณ ไอดีไลน์ patipan.si

รหัสพนักงาน-ไม่มีในระบบ ติดต่อปฏิภาณ Tel.4022 โปรดพิมพ์รหัสผ่าน